DNS – podstawy Domain Name System

Protokół DNS (Domain Name System) – czyli co? Protokół DNS jest jednym z najczęściej używanych protokołów sieciowych i chociaż cały czas z niego korzystamy, to jest on dla nas jak …

Nslookup poradnik

Jak używać nslookup – 10 przykładów

Czym jest nslookup? Nslookup jest małym, ale bardzo użytecznym narzędziem administracyjnym. Służy do wykonywania zapytań DNS w celu uzyskania nazwy domeny, adresu IP lub innych rekordów DNS. Nslookup jest dostępny …

IPv4 informacje o protokole

IPv4 – Informacje ogólne o protokole

„IPv4 jest czwartą wersją protokołu komunikacyjnego przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów odbywa się za pomocą 32bitowych, unikatowych adresów a komunikacja odbywa się za pomocą standardowych datagramów….”. Czy czytając taką definicję …