7 wskaźników wydajności sieci, które warto monitorować

Na wydajność sieci może wpływać wiele różnych czynników, a każdy z nich wpływa na wydajność w inny sposób. Ważne, żeby wiedzieć, które z metryk wydajności śledzić i jak je analizować. Znajomość metryk wydajności pozwoli na szybszą analizę problemów nękających naszą sieć i skróci czas ich rozwiązywania. Poznaj te, które moim zdaniem są najważniejsze.

Przepustowość (Capacity) i wykorzystanie pasma (Bandwidth usage)

Przepustowość sieci określa, ile maksymalnie danych możemy przesyłać przez sieć. Optymalne wysycenie pasma to takie, które pozwala nam przesyłać dane z szybkością zbliżoną do maksymalnej, gwarantując jednak, że nie przeciążymy sieci i nie doprowadzimy do jej zapchania. To bardzo trudne, bo zużycie przepustowości zmienia się w czasie. I nie chodzi mi wcale o perspektywę kilku lat, ale o spojrzenie na problem w skali jednego dnia. Kiedy użytkownicy zaczynają i kończą pracę, można zaobserwować wzmożony ruch w sieci wynikający z otwierania albo zapisywania i synchronizacji danych pomiędzy stacjami roboczymi i serwerami. Poza tym w różnych porach można zaobserwować zwiększone obciążenie, a nawet zapychanie się łączy internetowych.

Funkcjonalność narzędzi monitorujących pozwala na śledzenie chwilowego zużycia pasma i odniesienie go do wartości historycznych i średnich. Narzędzia monitorujące mogą również wysyłać powiadomienia, kiedy zużycie pasma zbliża się do maksymalnej przepustowości sieci, co pomoże nam zareagować na czas i uniknąć wysycenia pasma.

Opóźnienia (Delay)

Opóźnienie to dodatkowy czas jaki upływ od momentu żądania danych do ich otrzymania. W przypadku opóźnień chodzi nie tyle o czas samej transmisji ile o czas przetwarzania żądania i odpowiadania na nie. Rozróżniamy kilka rodzajów opóźnień w zależności od tego, po której stronie one wstępują. Mogą to być opóźnienia sieci (RTT – Round Trip Time), opóźnienia serwera (SRT – Server Response Time) albo aplikacji (Application Delay). Stałe i duże opóźnienia lub skoki opóźnienia wskazują na problemy z wydajnością sieci. Ponieważ pojedyncze opóźnienia mogą być niewidoczne dla użytkowników i dopiero ich suma wpływa na wrażenia użytkowników z działania systemów i sieci istotne jest ciągłe monitorowanie opóźnień.

Utrata pakietów (Packet loss)

Utrata pakietów pojawia się zazwyczaj w sieciach bezprzewodowych oraz w sieciach, które są przeciążone i działają na skraju wydajności. Parametr packet loss wskazuje, ile pakietów zostało odrzuconych podczas transmisji danych w sieci. Im więcej utraconych pakietów, tym dłużej trwa przesyłanie danych. Protokół TCP interpretuje, kiedy pakiety są odrzucane, i automatycznie podejmuje działania gwarantujące, że pakiety będą nadal przesyłane. Jednak w przypadku innych protokołów utrata pakietów może się wiązać z koniecznością ponownego wysyłania żądań, co znacząco wpływa na wydajność. Z utraconymi pakietami łączy się kolejny wskaźnik wydajności, czyli retransmisje.

Retransmisje (Retransmission)

Powodem retransmisji może być zarówno utrata pakietów, jak i ich uszkodzenie w trakcie transferu. Sieć musi ponownie przesłać wszystkie utracone lub uszkodzone pakiety, aby żądania zostały poprawnie zrealizowane, a dane dotarły do odbiorców. Ilość retransmisji daje nam wgląd w to, jak często pakiety są odrzucane. Poza samą ilością retransmitowanych pakietów (retransmitted packets) warto monitorować również ilość danych, które zostały zretransmitowane (retransmitted size).

Dostępność (Availability)

Dostępność sieci jest wskaźnikiem opisującym, przez jaki czas sieć działa bez przestojów. Wskaźnik dostępności sieci jest wyrażany w procentach i jest monitorowana, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Dostępność na poziomie 100% jest praktycznie niemożliwa do uzyskania, chociażby ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby dostępność była na jak najwyższym poziomie. W umowach na świadczenie usług pojawia się właśnie współczynnik dostępności (tzw. SLA – Service Level Agreement) i jeśli usługa nie będzie dostępna na odpowiednim poziomie, możemy narazić się na kary finansowe.

Łączność (Connectivity)

Sieć łączy ze sobą różne urządzenia sieciowe za pomocą switchy, routerów, itp. Connectivity pozwala określić jak dobrze elementy sieci łączą się ze sobą i na ile te połączenia są stabilne. W idealnym przypadku każde połączenie powinno działać przez cały czas i zapewniać połączenie na najwyższym poziomie, jednak problemy z wydajnością, złośliwe oprogramowanie i inne czynniki mogą powodować czasową niedostępność tych obszarów sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.