DNS – podstawy Domain Name System

Domain Name System (DNS) – czyli co? Protokół DNS jest jednym z najczęściej używanych protokołów sieciowych i chociaż cały czas z niego korzystamy, to jest on dla nas jak powietrze, …