IPv4 informacje o protokole

IPv4 – Informacje ogólne o protokole

„IPv4 jest czwartą wersją protokołu komunikacyjnego przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów odbywa się za pomocą 32bitowych, unikatowych adresów a komunikacja odbywa się za pomocą standardowych datagramów….”. Czy czytając taką definicję …