Cyber Kill Chain

Czym jest Cyber Kill Chain?

Cyber Kill Chain to model opisujący strukturę ataku sieciowego. Opisuje poszczególne etapy ataku, to jakie działania są wykonywane w trakcie każdego z nich oraz podpowiada jakie zabezpieczenia stosować na każdym …

Podstawy protokołu ICMP

Podstawy protokołu ICMP

Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol) jest protokołem warstwy sieci, wykorzystywanym do diagnostyki połączeń sieciowych dlatego przede wszystkim jest używany przez urządzenia sieciowe (routery). Głównym zadaniem protokołu ICMP jest zgłaszanie …

Rozpoznawanie systemu operacyjnego na podstawie TTL

Kilka dni temu pisałem o wykorzystywaniu TTL do ustalania tras pakietów. Pomyślałem wtedy, że przecież TTL można wykorzystać też do rozpoznawanie systemu operacyjnego. Okazuje się bowiem, że różne systemy operacyjne …